СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО АЛІМЕНТАХ - РОЗЛУЧЕННЯ ОНЛАЙН

1. Як визначити заборгованість по аліментах, у частці від доходу?

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ У ЧАСТЦІ ВІД ДОХОДУ - ЯК РОЗРАХУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Заборгованість по аліментах нікуди не зникає після досягнення дитиною повноліття, державний виконавець не може закрити виконавче провадження поки не стягне заборгованість по аліментах у повному обсязі.

Якщо аліменти суд стягнув у частці від заробітку (доходу), то заборгованість за ними визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном. 

Якщо ж платник аліментів не працював, то заборгованість визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даного регіону. Відповідно, у разі стягнення 1/4 від доходу - державний виконавець отримує  інформацію про середню місячну зарплату по регіонах України, яку публікує Державна служба статистики України та розраховує заборгованість зі сплати аліментів.

Інформацію про середню зарплату по Україні можна знайти на сайті minfin.com.ua

У Законі України "Про виконавче провадження" зазначено, що виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України, тобто не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Суд може відстрочити або розстрочити стягнення заборгованості за аліментами, враховуючи матеріальне становище та сімейний стан платника аліментів. 

Суд може звільнити платника аліментів від стягнення заборгованості за аліментами, якщо буде встановлено, що заборгованість виникла внаслідок непред’явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.  

2. Обмежувальні заходи, які може застосувати до боржників виконавча служба

До неплатників аліментів застосовуються ряд обмежувальних заходів

До неплатників аліментів державний виконавець може застосувати ряд обмежувальних заходів, зокрема:

 1. позбавлення права керування транспортними засобами
 2. позбавлення права користування зброєю
 3. позбавлення права полювання
 4. обмеження щодо перебування на державній службі. 
 5. позбавлення права впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України зі стягувачем аліментів (згода боржника на виїзд дитини за кордон не потрібна)

Крім того, суд, за поданням державного або приватного виконавця, може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів більше, ніж на рік, виконавець накладає на боржника штраф у таких розмірах відповідно: 

 • розмір сукупної заборгованості перевищує суму платежів за 1 рік - 20 % від суми заборгованості
 • розмір сукупної заборгованості перевищує суму платежів за 2 роки – 30% від суми заборгованості
 • розмір сукупної заборгованості перевищує суму платежів за 3 роки і більше – 50% від суми заборгованості

3. НАРАХУВАННЯ ПЕНІ ЗА ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Нарахування пені за прострочення сплати аліментів

При виникненні заборгованості одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені. 

Така неустойка (пеня) не може бути більшою 100 відсотків самої заборгованості. 

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. 

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім. 

Приклад розрахунку пені по аліментах: 

Заборгованість по аліментах становить:  

 • за березень 2020 року - 2000 грн.;
 • за квітень 2020 року - 2000 грн.

Суд ухвалив рішення про стягнення пені 30 квітня 2020 року. 

Розрахунок: 

 1. (2000х0,01х61) = 1220 грн. (2000 грн.-сума несплачених аліментів за березень 2020 року, 61-кількість днів прострочення); 
 2. (2000х0,01х30) = 600 грн (2000 грн.- сума несплачених аліментів за квітень 2020 року, 30 - кількість днів прострочення). 

Отже, загальна сума пені за березень та квітень 2020 року становить 1820 грн. (1220 грн.+600 грн.). 

4. Злісне ухилення від сплати аліментів та кримінальна відповідальність

Адміністративна та кримінальна відповідальність за несплату аліментів

Боржника по аліментах можна притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Несплата аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Для злісних неплатників аліментів передбачена кримінальна відповідальність. 

Слід пам’ятати, що обов’язковою умовою притягнення до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів є наявність умислу у боржника. 

Боржник повинен бути повідомлений про відкриття виконавчого провадження та розмір заборгованості повинен бути більшим, ніж сукупна сума виплат за три місяці відповідних платежів аліментів. 

Злісним ухилянням від сплати аліментів вважаються такі дії: 

 • пряма відмова особи від оплати аліментів 
 • інші дії чи бездіяльність, які фактично унеможливлюють виконання вказаного обов'язку (приховуванні заробітку (доходу), що підлягає обліку при відрахуванні аліментів, зміні місця роботи чи місця проживання з неподанням відповідної заяви про необхідність стягування аліментів тощо). 

Відповідальність, яка може наставати за злісне ухилення від сплати аліментів: 

 • громадські роботи на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин
 • арешт на строк до трьох місяців
 • обмеження волі на строк до двох років. 

Зразок заяви про вчинення злочину

Частина 1 статті 164 Кримінального кодексу України - злісне ухилення від сплати аліментів

Подільське управління поліції 

Головного управління національної поліції у м.Києві

04071, м.Київ, вул. Хорива, 20 

Потерпілої: Якушко Ольги По-батькові 0000, 

м.Київ, вулиця ___________, кв.__ тел. (000) 000-00-00

Заява про вчинення кримінального правопорушення

за ч. 1 ст. 164 КК України 

Рішенням Подільського районного суду міста Києва від 01.01.2014 року вирішено стягувати з Якушка Василя Петровича аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини у розмірі 1/4 всіх видів доходів до досягнення дитиною повноліття. 

Після вступу судового рішення в законну силу, я отримала виконавчий лист та подала його до виконавчої служби за місцем проживання боржника. 15.05.2014 року державним виконавцем Подільського районного Відділу державної виконавчої служби міста Києва було відкрите виконавче провадження, про що було достеменно відомо боржнику, оскільки останній отримав постанову про відкриття виконавчого провадження, однак з дня відкриття виконавчого провадження боржник рішення суду у добровільному порядку не виконує і станом на день подання цієї Заяви заборгованість по сплаті аліментів складає 34 584 гривні, що підтверджується розрахунком, зробленим державним виконавцем Подільського районного Відділу державної виконавчої служби міста Києва. 

Як вбачається з розрахунку заборгованості, наданого державним виконавцем Подільського районного Відділу державної виконавчої служби міста Києва, заборгованість по сплаті аліментів на дитину сукупно перевищує суму виплат за три місяці присуджених аліментів. Частиною 1 статті 164 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні. 

Статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що «слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування». 

Зважаючи на викладене вище, керуючись ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України, статтями 55, 56, 214, 216, 218 Кримінального процесуального кодексу України, 

ПРОШУ

1. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за цією Заявою, а також видати мені пам’ятку про процесуальні права і обов’язки. 

Додатки: 

 1. Копія розрахунку заборгованості по аліментам, складеного державним виконавцем Подільського районного Відділу державної виконавчої служби міста Києва (№____ від 15.05.2017 року).
 2. Копія рішення Подільського районного суду міста Києва від 01.01.2014 року у справі №__________. 

20.01.2020 року ________підпис________ Якушко О. 

Консультація адвоката зі стягнення аліментів

ПОТРІБНА ДОПОМОГА У СТЯГНЕННІ АЛІМЕНТІВ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС

CRM-форма з'явиться тут
Аліменти на дитину

Статті по темі

Розмір аліментів на дитину у 2020 році

 • Мінімальний гарантований розмір аліментів
 • Мінімальний рекомендований розмір аліментів 
 • Максимальний розмір аліментів 
читати далі...

Судовий наказ на стягнення аліментів

 • Звернення до суду із заявою про стягнення аліментів 
 • Розмір аліментів в порядку наказного провадження 
 • Розгляд заяви про видачу судового наказу 
 • Заява про видачу наказу на стягнення аліментів (зразок) 
читати далі...

Позовна заява про стягнення аліментів

 • Куди звертатись за стягненням аліментів 
 • Перелік документів для стягнення аліментів 
 • Визначення розміру аліментів 
 • Позовна заява про стягнення аліментів (зразок) 
читати далі...

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Детальніше Зрозуміло
Cookies