ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ - РОЗЛУЧЕННЯ ОНЛАЙН

1. Як і куди звертатись за стягненням аліментів

Позовна заява про стягнення аліментів подається до місцевого загального суду за місцем прописки позивача або відповідача

Для того щоб подати позов про стягнення аліментів за вашим місцем проживання, необхідно підтвердити, що дитина проживає разом з вами. Для цього, до позову слід долучити довідку про склад сім'ї, таку довідку можна отримати в ОСББ, комунальному підприємстві, яке обслуговує ваш будинок, чи ЦНАПі.

Як подати заяву про стягнення аліментів до суду: 

 • самостійно віднести у канцелярію суду
 • відправити поштою (обов’язково рекомендованим листом, щоб можна було відслідкувати, де перебуває ваше відправлення)
 • через систему «Електронний суд» (необхідна наявність електронного цифрового підпису)
У випадку дотримання всіх вимог, суд після перевірки місця реєстрації, відкриває провадження у справі, про що виносить ухвалу. 

Про дату судового засідання суд повідомляє обидві сторони судовою повісткою. 

На розгляд справи про стягнення аліментів слід взяти паспорт та судову повістку, за наявності. 

Зазвичай, у справі про стягнення аліментів, відбувається 2-3 судових засідання, після чого, суд виносить рішення про стягнення аліментів.

2. Перелік документів для позову про стягнення аліментів

ДО ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДОКАЗИ ТОГО, ЩО ДИТИНА ПЕРЕБУВАЄ НА ВАШОМУ УТРИМАННІ

Для подання до суду позову про стягнення аліментів вам потрібно зібрати та подати ряд доказів: 

 • копія рішення суду про розірвання шлюбу (або свідоцтва про одруження, якщо шлюб не розірвано)
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду позивача та відповідача (у разі наявності)
 • копія свідоцтва про народження неповнолітньої дитини (дітей)
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання
 • інші докази, які підтверджують обставини, про які ви зазначаєте у позові (квитанції про оплату школи, дитсадка, купівлі одягу та взуття, довідка про доходи відповідача, тощо)
 • до позову слід додати копію позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї - суд надішле ці документи відповідачу у справі
Судовий збір за подання до суду позовної заяви про стягнення аліментів - не сплачується.
3. Що впливає на визначення розміру аліментів

суд при визначенні розміру аліментів ВРАХОВУЄ ОБСТАВИНИ, ЯКІ МАЮТЬ ІСТОТНЕ ЗНАЧЕННЯ

Суд, при визначенні розміру аліментів враховує наступні обставини:

 1. стан здоров'я та матеріальне становище дитини
 2. стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів
 3. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина
 4. наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав
 5. доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів
 6. інші обставини, що мають істотне значення
Крім того, суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати

4. Особливості провадження у справах про стягнення аліментів

ПОДАВАТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ У ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, А НЕ В НАКАЗНОМУ, ВАРТО ЛИШЕ У НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ

 • якщо ви хочете отримувати аліменти у конкретно визначеному грошовому розмірі більшому ніж 50% від прожиткового мінімуму на дитину, тоді - лише позовне провадження
 • якщо ви плануєте стягувати аліменти з іноземця - рекомендую позовне провадження, з встановленням аліментів у твердій грошовій сумі, а не у відсотках від доходу, оскільки, в основному, законодавство іноземних країн передбачає стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, а тому, легалізувати та виконати таке рішення на території іноземної держави буде реально
 • якщо крім стягнення аліментів, вам потрібно спочатку встановити батьківство, то це можна зробити лише у позовному провадженні
 • якщо у платника аліментів є додатковий неофіційний дохід, який ви можете довести, то є сенс подавати позовну заяву про стягнення аліментів у позовному провадженні
 • якщо ви знаєте про витрати платника аліментів на придбання нерухомого або рухомого майна у значних сумах і платник аліментів не зможе довести джерело походження цих коштів - то, ви зможете вимагати аліменти у твердій грошовій сумі з врахуванням витрат на ці покупки 

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ


Залізничний районний суд м. Львова 

 79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 3 

Позивач: ПІБ індекс, зареєстроване місце реєстрації (фактичне місце проживання, якщо воно відрізняється) 

 ІПН – 

 Тел.: 

 Адреса електронної пошти: 

 Відповідач: 

ПІБ індекс, зареєстроване місце реєстрації (фактичне місце проживання, якщо воно відрізняється) 

ІПН – 

Тел.: 

Адреса електронної пошти: 


 ПОЗОВНА ЗАЯВА про стягнення аліментів

 ____________ року я, ____________ (ПІБ позивача), ___________ року народження, уклала шлюб з ________________(ПІБ відповідача), ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у ____________ (зазначається відділ реєстрації актів цивільного стану, в якому зареєстровано шлюб,) про що зроблений актовий запис № ___________. Якщо батьки не перебували в шлюбі, то зазначаємо про фактичні шлюбні відносини, коли такі відносини виникли та припинились. 

У шлюбі у нас народилася дитина:________________ (ПІБ дитини), ___________ року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження № __________ від_________ року. Якщо дитина народилась не у шлюбі, то зазначаємо: «Від наших стосунків у нас народилася….». Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї від ___________ року. Шлюб між мною та відповідачем розірвано ___________ року, що підтверджується копією рішення суду. 

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК України), батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а відповідач з _________ року (зазначаємо час, з якого відповідач припинив утримувати дитину) не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини. Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 

Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум. Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здоровим та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні вказуємо бажану суму чи відсоток від доходу, оскільки працює в _____________ (наприклад – ТОВ «Сервіс») на посаді ____________ (наприклад – бухгалтера) та має постійний дохід у розмірі ____________ грн. (наприклад - 5 500 грн) 

Бажано до позову додати довідку про доходи відповідача. Якщо є складнощі в отриманні такої довідки, то необхідно просити суд про її витребування з місця роботи відповідача. Якщо відповідач не має доходів і не працює, то зазначаємо про це та вказуємо розмір аліментів, котрі ви маєте намір стягнути (наприклад – 1500 грн.) У відповідності до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. 

Таким чином, при сплаті відповідачем аліментів у зазначеному вище розмірі забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини. Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення. 

Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів. Якщо зазначаються будь-яка з вищеперерахованих обставин, то необхідно додати до позову докази, які їх підтверджують (документи, довідки, витяги з реєстру нерухомого майна, реєстраційне свідоцтво на авто і т.д.) Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися. Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось. Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви___. -зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності)_______. Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви. Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять ________________(витрати за надання правової допомоги), що підтверджується квитанцією. (В разі відсутності витрат зазначаємо про їх відсутність). Очікую понести такі витрати __________________________. 

У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я звільнена на підставі п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір». На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ч. ст. 175, 177 ЦПК України, 

ПРОШУ СУД: 

1. Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини ), _______ року народження, в розмірі 1/2 частини з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини. 

Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини), _______ року народження, в розмірі 1500 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини. 

Додатки: 

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, або  копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності). 

2. Копія свідоцтва про народження. 

3. Довідка про склад сім’ї. 

4. Копія паспорту. 

5. Інші докази у справі 

6. Копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача. 

«_____» __________ 2020 року __________________________ПІБ 

Консультація адвоката по стягненню аліментів

ПОТРІБНА ДОПОМОГА У СТЯГНЕННІ АЛІМЕНТІВ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС

CRM-форма з'явиться тут
АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ

Статті по темі

судовий наказ на стягнення аліментів

 • Звернення до суду із заявою про стягнення аліментів 
 • Розмір аліментів в порядку наказного провадження 
 • Розгляд заяви про видачу судового наказу 
 • Заява про видачу наказу на стягнення аліментів (зразок)

читати далі...

Розмір аліментів на дитину у 2020 році

 • Мінімальний гарантований розмір аліментів
 • Мінімальний рекомендований розмір аліментів 
 • Максимальний розмір аліментів

читати далі...

стягнення заборгованості по аліментах

 • Розрахунок заборгованості 
 • Обмежувальні заходи для боржників 
 • Нарахування пені 
 • Злісне ухилення від сплати аліментів 
 • Зразок заяви про вчинення злочину
читати далі...

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Детальніше Зрозуміло
Cookies