ПОНЯТТЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

1. Поняття шлюбного договору та часові межі його укладення

Шлюбний договір - це договір, складений подружжям (або особами, які бажають укласти шлюб), з метою регулювання майнових відносин між ними на випадок розлучення.

Сьогодні досить поширеним серед наречених стало укладення шлюбного договору. Все більша кількість людей розуміє, що цілком логічно обумовити певні моменти до того, як ви станете чоловіком і дружиною, щоб потім, в разі розлучення, не стати справжніми ворогами.

Коли можна укладати шлюбний договір? 

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. 

У першому випадку договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу, у другому- у день нотаріального посвідчення. 

Шлюбний договір можна укласти у будь-який момент перебування у шлюбі. 

Тобто, навіть, якщо ви перебуваєте у шлюбі вже тривалий час, ваші погляди на життя змінились, ви набули значну кількість майна і хочете застрахувати себе від ризиків у випадку розлучення, ви можете укласти такий договір. 

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. 

 Якщо ви перебуваєте у статусі наречених, нотаріусу потрібно надати довідку з органу РАЦС з інформацією про призначення реєстрації шлюбу на відповідну дату. 

Якщо ви перебуваєте у шлюбі, то нотаріусу подається свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

2. Зміна шлюбного договору

Змінювати шлюбний договір можна, однак лише з добровільної згоди обох з подружжя. Тому, щоб уникнути зайвих витрат і нервів, краще постаратися відразу передбачити в шлюбному контракті всі можливі варіанти розвитку ситуації і максимально деталізувати всі умови договору. Пам'ятайте, шлюбний договір не є ознакою недовіри до другої половинки, а лише додатковою гарантією, можливість узгодити всі нюанси у договірному порядку, щоб у майбутньому не витрачати свій час, нерви та значні кошти на судову тяганину. 


Зразок 

шлюбного договору

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

 Місто Київ                                                       чотирнадцяте червня дві тисячі дев’ятнадцятого року 

Ми, нижчепідписані громадянин України Качка Панас Миронович, 26.06.1982 року народження, зареєстрований за адресою: _____, номер та серія паспорта _________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними та громадянка України Качка Уляна Ігорівна, року народження, зареєстрована за адресою: реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП - перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з 06 червня 2009 року (свідоцтво про шлюб, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у м. Києві, про що 06 червня 2009 року складено відповідний актовий запис №), попередньо ознайомлені з вимогами Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України та іншого чинного законодавства України, дотримання яких є необхідним для вчинення даного правочину, добровільно, на ґрунті взаємної згоди уклали цей договір про таке: 

1. Майнові відносини 

1.1. Майно набуте нами за час шлюбу розподіляється між нами на правах особистої приватної власності. 

1.2. Особистою приватною власністю дружини є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожного із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад: одяг, ювелірні прикраси тощо), речі для професійних занять. 

 1.3. Особистою приватною власністю чоловіка є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожним із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад, одяг, ювелірні вироби тощо), речі для професійних занять. 

1.4. Рухоме та нерухоме майно, в т.ч. квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки та інша нерухомість, автомобілі, грошові збереження, набуті на ім’я дружини до шлюбу чи будуть набуті нею в майбутньому шляхом прийняття в дар, успадкування, міни чи купівлі, будуть належати тільки їй, а чоловік не матиме претензій щодо відчуження цього майна чи витрачання нею зазначених грошей і при укладенні правочинів згоди чоловіка на його придбання, міну, дарування, продаж, заставу (іпотеку) у банківських установах чи укладення інших договорів щодо рухомого чи нерухомого майна не вимагається. 

 1.5. Рухоме та нерухоме майно, в т.ч. квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки чи інша нерухомість, автомобілі, грошові збереження, набуті на ім’я чоловіка до шлюбу чи будуть набуті ним в майбутньому шляхом прийняття в дар, успадкування, міни чи купівлі, будуть належати тільки йому, а дружина не матиме претензій щодо відчуження цього майна чи витрачання ним зазначених грошей і при укладенні правочинів згоди дружини на його придбання, міну, дарування, продаж, заставу (іпотеку) у банківських установах чи укладення інших договорів щодо рухомого чи нерухомого майна не вимагається. 

 1.6. Гонорари, виграші кожного з нас, кошти особистих банківських чи кредитних рахунків, платіжних карток чи інших фінансових надходжень, в т.ч. заробітна плата, є особистою власністю кожного з нас і при їх витрачанні претензій один до одного мати не будемо. 

1.7. Закладені мною, в Україні чи в інших країнах фірми чи інші бізнесові та господарські товариства, вкладення акцій чи дольова участь у товариствах, будівництві, торгові марки, назви фірм, фірмові знаки та прибутки від діяльності товариств, будуть належати мені та моя дружина не буде вимагати поділу цих підприємств чи прибутків, одержаних від їх діяльності на даний час чи в майбутньому. Одночасно, я не буду мати претензій до прибутків від професійної діяльності моєї дружини та не буду вимагати їх поділу під час шлюбу чи після його розірвання, в жодному і в тому числі судовому порядку, і не відповідатиму по будь яких її фінансових, майнових чи інших спірних питаннях, що можуть виникнути в процесі діяльності в цих товариствах, в т. ч. сплата податків чи інших обов’язкових платежів, де б вони не виникали. 

1.8. Зобов’язання за кредитними договорами, банківськими угодами, договорами застави (іпотеки) майна які укладені та/чи можуть бути укладені кожним із нас особисто, створюють зобов’язання виключно для учасника такого договору та не поширюються на другого з подружжя. Ми, як чоловік і дружина, не несемо зобов’язань один перед другим при укладенні таких правочинів та не відповідаємо своїм особистим майном за дії або бездіяльність другого з подружжя. 

 2. Питання матеріального утримання дітей 

2.1. Сторони домовились, що обов’язок утримувати дитину покладається на того з батьків, з ким проживає дитина. 

2.2. На виконання п.3.1. цього договору сторони домовилася про те, що в січні, березні, травні, липні, вересні та листопаді обов’язок утримувати дітей покладається на батька. 

2.3. На виконання п.3.1. цього договору сторони домовилася про те, що в лютому, квітні, червні, серпні, жовтні та грудні обов’язок утримувати дітей покладається на матір. 

2.4. Додаткові витрати на дітей (витрати на лікування, розвиток здібностей тощо) батько та матір оплачують в рівних частках. Після досягнення дітьми повноліття та продовження навчання батьки в рівних частках зобов’язуються оплачувати витрати на навчання дітей до досягнення дітьми двадцяти трьох років. 

2.5. У разі погіршення матеріального становища когось із батька або матері даний договір може бути переглянутий щодо питань матеріального утримання дитини в порядку визначеному п.п.6.2., а в разі недосягнення згоди сторонами даного Договору – в судовому порядку.

3. Інші умови 

3.1. У разі зміни свого місця проживання, визначеного у даному Договорі, сторона, щодо якої сталися зміни, зобов’зується повідомити іншу сторону у семиденний строк. 

 4. Припинення шлюбу 

4.1. У разі розірвання шлюбу, наше майно підлягає розподілу між нами згідно цього договору. 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Одностороння зміна умов укладеного нами шлюбного договору не допускається. 

5.2. Окремі пункти шлюбного договору можуть бути змінені нами за взаємною згодою з подальшим нотаріальним посвідченням таких змін до цього договору а, в разі відсутності згоди цей договір може бути змінений або розірваний в судовому порядку. 

5.3. Законодавство України в т.ч. ст. 92-103 Сімейного кодексу України сторонам роз’яснено. 5.4. Даний шлюбний договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса _____________________, а два інші видано сторонам. 

5.5. Шлюбний договір набуває чинності в день його підписання та нотаріального посвідчення. 

5.6. Шлюбний договір укладений без зазначення терміну його дії. 

Підписи: ______________

                 ______________

Місто Київ, Україна.                                                шостого червня дві тисячі дев’ятнадцятого року. 

Цей договір посвідчено мною, _____________ приватним нотаріусом ______________. 

Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

 Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

Зареєстровано у реєстрі за № Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат». Приватний нотаріус _____________  

шлюбний договір

ПОТРІБНА ДОПОМОГА ПО ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРУ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС

CRM-форма з'явиться тут
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

СТАТТІ ПО ТЕМІ

ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ

  • Підстави визнання шлюбного договору недійсним
  • Хто має право подавати заяву в суд про визнання шлюбного договору недійсним?
  • Наслідки визнання шлюбного договору недійсним

читати далі...

Зміст шлюбного договору

  • Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна
  • Визначення порядку користування майном
  • Визначення у шлюбному договорі права на утримання
  • Що вказувати категорично не можна?
читати далі ...

Договір між чоловіком і дружиною

  • Майнові договори подружжя
  • Договір між чоловіком і дружиною щодо утримання дитини
читати далі...

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Детальніше Зрозуміло
Cookies