РОЗЛУЧЕННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ ЧЕРЕЗ СУД

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА СПІЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ подружжя

ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ МАЄ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ, МОЖЕ РОЗІРВАТИ ШЛЮБ ВИКЛЮЧНО В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

У тому випадку, коли жоден з подружжя не хоче бути ініціатором розірвання шлюбу, заяву про розірвання шлюбу до суду можна подати спільно.

Спільна заява про розірвання шлюбу, подається разом із договором про виховання та утримання дитини та може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з подружжя. 

Така заява подається до місцевого загального суду. Справа розглядається в порядку окремого провадження. 

Особливістю цього провадження є те, що, суд не з’ясовує причини розлучення, не вживає заходів щодо примирення подружжя. Суд з’ясовує чи відповідає заява про розірвання шлюбу дійсній волі дружини та чоловіка, і чи після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні права, а також права їхніх дітей. Суд також перевіряє зміст договору про виховання та утримання дитини та, якщо умови такого договору не порушують прав дитини – виносить рішення про розірвання шлюбу. 

Для захисту інтересів неповнолітніх дітей, суд може залучити до участі у справі орган опіки та піклування у якості заінтересованої особи, але, як правило, у таких справах цього не відбувається.

За подання спільної заяви про розірвання шлюбу необхідно оплатити судовий збір. 

Розрахунок судового збору та формування відповідної квитанції на оплату можна здійснити самостійно на веб-сайті Судової влади за цим посиланням

Рішення про розірвання шлюбу виноситься після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати таку заяву. 

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА СПІЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ подружжя

Разом із спільною заявою про розлучення 

до суду слід подати:

 • письмовий договір про те, з ким будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей;
 • договір між подружжям про розмір аліментів на дитину (нотаріально посвідчений). 
Оскільки законодавство не забороняє об’єднувати умови цих двох договорів в один договір, то, як правило укладається один договір про виховання та утримання дитини. Такий договір має бути нотаріально посвідчений. 

Зміст договору щодо виховання та утримання дитини, який подається разом із заявою про розірвання шлюбу має відповідати вимогам встановленим Сімейним кодексом України, у іншому разі суд може відмовити у прийнятті заяви до розгляду в порядку окремого провадження. 

Зміст договору щодо виховання та утримання дитини має обов’язково містити інформацію про:

 • визначення місця проживання дитини після розірвання шлюбу;
 • участь у забезпеченні умов життя дитини того з батьків, хто проживатиме окремо;
 • участь у вихованні дитини того з батьків, який проживатиме окремо;
 • розмір аліментів на дитину, який підлягає сплаті тим з батьків, хто проживає окремо;
 • а також може містити іншу інформацію узгоджену сторонами. 

розлучення за спільною заявою

Зразок спільної заяви про розірвання шлюбу

Оболонський районний суд м. Києва 04212, 

м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є 

 Заявники: Грищук Ілона Леонідівна 

вул. Володимира Великого, 12/112, м. Львів, 79026 ІПН хххххххххххх 

тел. 067-ххх-хх-хх 

Адреса електронної пошти: ххх@хх.хх 

 Грищук Петро Іванович 

вул. Маршала Тимошенка, 14/4, м. Київ, 04212 

ІПН хххххххххххх тел. 097-ххх-хх-хх 

Адреса електронної пошти: ххх@хх.хх 

 Заінтересована особа: 

Орган опіки та піклування: 

Оболонська районна в м.Києві державної адміністрації 

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16/4 

ЄДРПОУ ххххххх Тел.: (000) 000-00-00 

Адреса електронної пошти: ххх@хх.хх


СПІЛЬНА З А Я В А 

про розірвання шлюбу  

(в порядку ч. 3 ст. 293 ЦПК України)

 

Між нами, Грищук Ілоною Леонідівною, що народилась 25 січня 1984 року та Грищук Петром Івановичем, що народився 7 лютого 1984 року, було зареєстровано шлюб, що підтверджується свідоцтвом про шлюб, виданим Відділом реєстрації актів громадянського стану Оболонського району м. Києва від 14 лютого 2008 року. 

Від шлюбу ми маємо одну неповнолітнього сина: Грищук Володимир, який народився 05 березня 2012 року (свідоцтво про народження від 02 квітня 2012 року, серії АІ010010). Фактично шлюбні відносини між нами на даний момент припинені та спільне господарство ми не ведемо. За таких обставин ми вважаємо, що шлюбні відносини між нами не можуть бути поновлені. 

Ми досягли згоди стосовно визначення місця проживання дитини після розірвання шлюбу, участі у забезпеченні умов життя та виховання дитини того з батьків, хто проживатиме окремо та розмірі аліментів на дитину. 

Ці всі обставини передбачені нотаріально посвідченим договором про утримання та виховання дитини від 14.02.2020 р. (копія додається). Відповідно до умов вказаного договору, син - Грищук Володимир, залишається проживати з матір’ю, при цьому батько має право бачитись з ним в порядку, передбаченому зазначеним договором. 

Згідно до ч. 2 ст. 104 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Відповідно до ч. 3 ст. 293 України, у порядку окремого провадження розглядаються справи про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей. 

Згідно до ст. 109 СК України подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. 

Відповідно до ч. 4 цієї статті суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст. ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 104, 109 Сімейного кодексу України -

 

ПРОСИМО СУД:


1. Розірвати шлюб між Грищук Ілоною Леонідівною, що народилася 25 січня 1984 року та Грищук Петром Івановичем, що народився 7 лютого 1984 року, зареєстрований Відділом реєстрації актів громадянського стану Оболонського району м. Києва 14 лютого 2008 року, про що в книзі реєстрації актів про одруження 14 лютого 2008 року зроблено актовий запис №89; 

2. Відновити Грищук Ілоні Леонідівні її дошлюбне прізвище Гординська 

Додатки до заяви:отбот

РОЗЛУЧЕННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ

Зразок договору про виховання та утримання дитини

ДОГОВІР 

 про виховання та утримання дитини 

м. Київ                                     «14» квітня 2020 року 

Громадянка України Грищук Ілона Леонідівна (паспорт серія КА №123456, виданий Оболонським РВКМУ ГУМВС України від 02.08.2000р.; ідентифікаційний номер 123456778), яка зареєстрована і проживає в місті Львів по вул. Володимира Великого, буд.25, кв.12 та діє від свого імені, далі за текстом іменована – «Мати», з однієї сторони 

 та Громадянин України Грищук Петро Іванович (паспорт серія КА №123456, виданий Оболонським РВКМУ ГУМВС України від 05.12.2000р.; ідентифікаційний номер 123456789), який зареєстрований і проживає в місті Київ по вул. Маршала Тимошенка, 14/4 та діє від свого імені, далі за текстом іменований – «Батько», з другої сторони, разом іменовані – «Батьки», уклали цей Договір про визначення місця проживання дитини та участь батьків у її вихованні (далі – «Договір») щодо наступного. 

1. Цей Договір укладений Батьками у зв’язку з прийняттям спільного рішення стосовно подання до суду заяви про розірвання шлюбу в порядку, передбаченому статтею 109 Сімейного кодексу України. 

2. Батьки досягли згоди і підписанням цього Договору засвідчують своє волевиявлення щодо того, що після розірвання шлюбу між ними - Грищук Володимир, який народився 05 березня 2012 року (свідоцтво про народження від 02 квітня 2012 року, серії АІ010010) від шлюбу Матері та Батька і на момент підписання цього Договору є неповнолітньою дитиною (далі – «Дитина»), буде проживати разом з Матір’ю за адресою: вул. Володимира Великого, 12 кв. 112, м. Львів 

3. Батько після розірвання шлюбу буде проживати окремо від Матері та Дитини, що за домовленістю Батьків не може вважатися перешкодою для реалізації Батьком прав і обов’язків з виховання та утримання Дитини.  

4. Після припинення між Батьками шлюбних відносин Батько зобов’язується приймати спільну і однакову за обсягом з Матір’ю участь у забезпеченні життя Дитини. 

5. Мати гарантує Батькові право вільно відвідувати і спілкуватися з Дитиною, а також брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджатиме нормальному розвитку Дитини. 

6. За домовленістю Батьків, даним Договором встановлюється обов’язок Батька сплачувати на утримання дитини аліменти в розмірі по 5000,00 (п’ять тисяч гривень 00 коп.) до досягнення дитиною повноліття. Аліменти повинні бути сплачені Батьком не пізніше 30 (тридцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом перерахування суми аліментів на відкритий на ім’я Матері рахунок, реквізити якого Мати повідомила Батьку до підписання цього Договору. Батько не звільняється від обов’язку приймати спільну і рівну з Матір’ю участь у додаткових витратах на Дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей Дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Крім сплати суми аліментів, зазначених в п. 6 даного договору, Батько зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дітей, їх хворобою тощо). Додаткові витрати (сума визначається в залежності від обставин, що виникли) на дитину сплачуються Батьком шляхом перерахування суми додаткових витрат за реквізитами, вказаними в п. 6 даного договору. Аліменти, одержані на дітей, є власністю дитини і мають використовуватися за цільовим призначенням. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання. 

7. Батьки беруть на себе зобов’язання після розірвання між ними шлюбу належним чином виконувати передбачені цим Договором та чинним законодавством обов'язки по вихованню та утриманню Дитини. 

8. Батьки мають право вимагати дотримання іншим з них своїх обов'язків, пов'язаних з вихованням та утриманням Дитини. 

9. Батьки несуть відповідальність за життя і здоров'я Дитини, її інтелектуальний, особистий і фізичний розвиток, а також за належне виконання умов цього Договору. 

10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Батьками. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

11. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Батьків, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

12. Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані обома Батьками. 

13. Цей Договір складений в простій письмовій формі українською мовою на двох аркушах у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожного з Батьків та один для суду. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін: 

Мати: Грищук Ілона Леонідівна вул. Володимира Великого, 12/112, м. Львів, 79026 

Батько: Грищук Петро Іванович вул. Маршала Тимошенка, 14/4, м. Київ, 04212 

ДАНИЙ ДОГОВІР ПОСВІДЧУЄТЬСЯ НОТАРІУСОМ 

КОНСУЛЬТАЦІЯ АДВОКАТА ПО РОЗІРВАННІ ШЛЮБУ

ПОТРІБНА ДОПОМОГА У РОЗІРВАННІ ШЛЮБУ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС!

CRM-форма з'явиться тут
РОЗЛУЧЕННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ

СТАТТІ ПО ТЕМІ

розлучення через відділ РАЦС

 • Заява про розлучення через органи РАЦСу
 • Документи для розлучення 
 • Реєстрація на розлучення онлайн 
 • Реєстрація факту розірвання шлюбу 
 • Зразок заповненої заяви на розлучення
читати далі...

Розлучення через суд

 • Пред'явлення позову про розірвання шлюбу 
 • Документи, які необхідно долучити до позовної заяви 
 • Процес розгляду справи про розлучення в суді 
 • Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу 
читати далі...

розлучення з іноземцем

 • Способи розірвання шлюбу з іноземцем 
 • Визначення підсудності при розлученні з іноземним громадянином 
 • Розлучення з іноземцем, який не мав місця реєстрації в Україні 
 • Рішення суду про розірвання шлюбу з іноземцем (судова практика)
читати далі...

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Детальніше Зрозуміло
Cookies