ФАКТИЧНІ ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ - ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ

 фактичні шлюбні відносини

Фактичні шлюбні відносини – це шлюб, який не зареєстровано в органах РАЦС, форма співжиття партнерів, які ведуть спільне господарство без жодних юридично оформлених взаємних зобов’язань.

Сьогодні фактичні шлюбні відносини стають ще більш поширеними в Україні. Не лише через те, що зникає громадський осуд щодо спільного проживання без шлюбу, але й стає розповсюдженою думка, що перед укладенням шлюбу варто перевірити готовність один одного до сімейного життя.

Фактичний шлюб має як свої переваги, так і недоліки порівняно із зареєстрованим шлюбом.

Наприклад, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. 

Однак при поділі спільно набутого майна постає питання з якого часу почались фактичні шлюбні відносини, що досить складно довести, та на кого оформлені документи на майно (нерухомість).  

Досить поширеною є така непроста ситуація, коли майно, придбане фактичним подружжям за спільні кошти, оформлюється на когось одного з них. Якщо при зареєстрованому шлюбі це не має юридичного значення, то за умов «фактичних шлюбних відносин» має достатньо суттєве. Так, майно, оформлене на одного з учасників вільних відносин, є виключно його майном. Друга сторона права на таке майно не має, доки не доведе, що воно є спільним.

Якщо ви у фактичних шлюбних відносинах і плануєте купувати спільну квартиру чи будинок за спільні кошти, то необхідно оформлювати «на двох» у спільну часткову власність, щоб уникнути проблем з поділом майна у майбутньому.

народження дитини у фактичному шлюбі

 Якщо мати та батько дитини не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею дитини, а походження від батька, визначається за заявою матері та батька дитини, за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини, а також за рішенням суду.

Жінка, яка народила дитину, та чоловік, який вважає себе батьком цієї дитини, мають право подати заяву до органу реєстрації актів цивільного стану про визнання батьківства. На підставі такої заяви буде визначене походження дитини від батька.

При зверненні до суду з позовом про встановлення факту проживання однією сім’єю та поділ майна слід також зважати на одну з головних обставин — особи, які перебувають у цивільному шлюбі, не можуть одночасно перебувати в будь-якому іншому шлюбі. 

Інколи, не розірвавши шлюб, чоловік чи дружина починає спільно проживати з іншою особою. Таке проживання може тривати як незначний час, так і досить довго. При цьому чоловік та жінка, які проживають у цивільному шлюбі, не звертають уваги на ту обставину, що один із них фактично перебуває в зареєстрованому шлюбі з іншою особою.

спадкування при перебуванні у фактичних шлюбних відносинах

фактичне подружжя може жити на спільні кошти, придбати дороге майно (квартири, автомобілі, гаражі, земельні ділянки, меблі, побутову техніку), протягом досить тривалого часу спільного проживання.  

Однак в разі смерті одного з них, на ім’я якого оформлене це майно, інший може сподіватись на великий розмір спадщини лише у випадку якщо на його користь складено заповіт.

Досить часто трапляється ситуація, коли особа, яка прожила у «фактичному шлюбі» багато років, в кінці отримує мізерні права на спільно нажите майно або ж не отримує їх зовсім. Зазвичай, майже вся спадщина померлого переходить до його родичів (батьків, дітей, рідних братів/сестер). В такому випадку спір між родичами і фактичним чоловіком чи дружиною, які пережили свою другу половину, неминучий. 

Оформлене майно на одного з учасників вільних відносин, є виключно його власністю. 

Друга сторона права на таке майно не має, доки не доведе, що воно є спільним. 

Якщо ви у фактичних шлюбних відносинах і плануєте купувати спільну квартиру чи будинок за спільні кошти, то необхідно оформлювати таке «на двох» у спільну часткову власність, щоб уникнути проблем з поділом майна у майбутньому. 

ознаки фактичної сім’ї

Куди звернутись для Встановлення факту спільного проживання

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Отже, ознаками фактичної сім’ї, що складає фактичний шлюб між чоловіком та жінкою є:

 1. спільне проживання чоловіка і жінки;
 2. спільний побут;
 3. взаємні права і обов’язки.

А також, ведення спільного господарства, тобто:

 • наявність спільних витрат;
 • спільний бюджет;
 • спільне харчування;
 • купівля майна для спільного користування;
 • участі у витратах на утримання житла, його ремонт;
 • надання взаємної допомоги;
 • наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;
 • інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Водночас строк спільного проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу має бути достатнім для того, щоб стверджувати, що між чоловіком та жінкою склалися усталені відносини, які притаманні подружжю.

Куди звернутись

Заява фізичної особи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без укладення шлюбу подається в порядку окремого провадження до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання.

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі орієнтовно 500 грн.

СУДОВА ПРАКТИКА

ЗАЯВА ПРО встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки

Встановлення факту проживання однієї сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу здійснюється судом в порядку окремого провадження.

У заяві повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт.

До заяви про встановлення факту проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу додаються документи та докази того, що між заявником та іншою особою мали місце фактичні шлюбні стосунки:

Докази, які підтверджують наявність факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо).

Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із «подружжя», свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що «подружжя» вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного;

Докази, що свідчать про спільне ведення господарства (спільна сплата рахунків, оформлення кредитів, докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності), довідки (або акти обстежень житлових умов. Згідно з роз’ясненнями Верховного суду України суд вправі розглядати справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу за таких умов:

 • має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, термін спільного проживання (не менше п’яти років);
 • мета встановлення факту (розподіл спільно набутого майна, спадкування за законом);
 • відсутній спір про право. 

Зміст рішення суду

У рішенні суду зазначаються відомості про факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення


У заяві повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт.

До заяви про встановлення факту проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу додаються документи та докази того, що між заявником та іншою особою мали місце фактичні шлюбні стосунки:

Докази, які підтверджують наявність факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо).

Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із «подружжя», свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що «подружжя» вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного;

Докази, що свідчать про спільне ведення господарства (спільна сплата рахунків, оформлення кредитів, докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності), довідки (або акти обстежень житлових умов. Згідно з роз’ясненнями Верховного суду України суд вправі розглядати справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу за таких умов:

 • має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, термін спільного проживання (не менше п’яти років);
 • мета встановлення факту (розподіл спільно набутого майна, спадкування за законом);
 • відсутній спір про право. 

Зміст рішення суду

У рішенні суду зазначаються відомості про факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення


У заяві повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт.

До заяви про встановлення факту проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу додаються документи та докази того, що між заявником та іншою особою мали місце фактичні шлюбні стосунки:

Докази, які підтверджують наявність факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо).

Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із «подружжя», свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що «подружжя» вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного;

Докази, що свідчать про спільне ведення господарства (спільна сплата рахунків, оформлення кредитів, докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності), довідки (або акти обстежень житлових умов. Згідно з роз’ясненнями Верховного суду України суд вправі розглядати справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу за таких умов:

 • має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, термін спільного проживання (не менше п’яти років);
 • мета встановлення факту (розподіл спільно набутого майна, спадкування за законом);
 • відсутній спір про право. 

Зміст рішення суду

У рішенні суду зазначаються відомості про факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення


Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу

Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу

Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу

Зразок позовної заяви від 19.02.2021

_________________________________________

_________________________________________

(назва суду, адреса)

Заявник: ________________________

(ПІБ)

________________________________

(місце проживання (перебування), поштовий індекс)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта)

________________________________

(засоби зв’язку: телефон, електронна пошта)


Заінтересована особа:

________________________________

(місце проживання (перебування), поштовий індекс)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта)

________________________________

(засоби зв’язку: телефон, електронна пошта)


ЗАЯВА
про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу


Я, __________ (ПІБ заявника), проживала разом з ________ (ПІБ померлого) з _____ року як дружина та чоловік, шлюб між нами не був зареєстрований. Шлюб з померлим ми не реєстрували, оскільки в цьому не було потреби.

За час проживання однією сім`єю як чоловіка та дружини ми вели спільне господарство, мали спільний сімейний бюджет, займалися благоустроєм будинку: робили ремонт, купували меблі та інші предмети домашнього побуту; крім того всі свята проводили в колі рідних та друзів. Померлий спілкувався з моїми батьками та родичами, я їздила до його батьків, які проживають в місті _____, погостювати.

____ року _________ (ПІБ померлого) помер у місті ______ (причини та обставини смерті).

____ року ______ (ПІБ померлого) купив квартиру за адресою: ______________ (договір купівлі-продажу від ____ року додається). Квартира була куплена для нашого спільного проживання як сім”ї. З нами також проживала моя дочка від першого шлюбу (спільна дитина, дитина померлого)_________ (ПІБ дитини), ____ року народження.

Для прийняття спадщини, що залишися після смерті мого чоловіка _____ (ПІБ померлого), зокрема квартири, що знаходиться за адресою_______________, мені необхідно встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу.

Факт мого проживання з _________ (ПІБ померлого) як чоловіка та дружини підтверджується довідкою, виданою виконавчим комітетом _______ (сільської, селищної, міської) ради _____ району ______ області, про те, що (ПІБ померлого), _______ року народження, до дня смерті (___ дата смерті) проживав разом із співмешканкою (ПІБ заявника), ____ року народження, та дочкою співмешканки (спільної дитиною, дитиною померлого) _________, _____ року народження, за адресою: ____________. Проживали разом та вели спільне господарство.

Крім того, цей факт підтверджується адресою реєстрації мого місця проживання: _________________________ (згідно запису у моєму паспорті та запису у поквартирній картці), тобто адреса моєї реєстрації співпадає з адресою будинку, який купив померлий за договором купівлі-продажу від ____ року та в якому померлий також був зареєстрований.

За час нашого спільного проживання з _______ (ПІБ померлого) ми вели спільне господарство, робили ремонт в квартирі № __ по вул. _____ в місті ______, замінювали вікна та двері, встановлювали лічильники, купували меблі, побутову техніку, що підтверджується чеками, які збереглися у мене (копії чеків додаються). Також померлий оплачував комунальні послуги, що підтверджується квитанціями про оплату за газ, світло, інтернет.

Про наші відносини з померлим, як чоловіка та дружини свідчать фотокартки, на яких зображені ми з померлим, з родичами, у сімейному колі, з друзями та на сімейному відпочинку.

Також, факт нашого проживання з відповідачем як подружжя та ведення спільного господарства можуть підтвердити свідки, які проживають по сусідству: _______ (ПІБ двох свідків).


Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Відповідно до ч.2 ст.315 ЦПК України в судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначеного іншого порядку їх встановлення.

Аналогічна позиція викладена у п. 9 листа Вищого спеціалізованного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 року № 24-753/0/4-13. Так, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім`єю, постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, факту прийняття спадщини.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення факту проживання зі спадкодавцем однією сім`єю.

Згідно роз'яснень Верховного Суду України у листі «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 01.01.2012 року, доказами, які свідчать про факт проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу можуть бути: свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо). Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із "подружжя", свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності); заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що "подружжя" вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного; довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства.

Згідно з роз'ясненнями, викладеними у листі Верховного Суду України від 01.01.2012 року «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення», справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов: - факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; - встановлення факту не пов`язується з подальшим вирішенням спору про право; - заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; - чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів.

Конституційним Судом України у рішенні від 03.06.1999 р. за № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміну «член сім`ї») визначено таку обов'язкову ознаку члена сім`ї, як ведення спільного господарства.

Згідно вимог ч. 4 СК України сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Поняття сім`ї, сформульоване в цій статті, не містить такої обов`язкової ознаки сім`ї, як знаходження саме в зареєстрованому шлюбу. Сім`я розглядається як соціальний інститут і водночас як союз конкретних осіб. Сім`я є первинним та основним осередком суспільства. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки, що й є ознаками сім`ї.

Європейський суд з прав людини, надаючи власне визначення терміну «сімейне життя», вказує на те, що сімейне життя може існувати там, де між особами не існує жодних юридичних зв`язків. Так, у справі «Ельсхольц проти Німеччини» Суд визначив, що «поняття сім`ї (за статтею 8 ЄКПЛ) не обмежується стосунками на основі шлюбу і може охоплювати інші «сімейні» de facto зв`язки, коли сторони проживають разом поза шлюбом».

Зазначаю, оригінали наданих доказів знаходяться у позивача.

Враховуючи вищевикладене, те, що іншого порядку встановлення факту проживання однією сім'єю як чоловіка та жінки без шлюбу не існує, керуючись ст. ст. 15, 16 ЦК України, ст.ст. 4,5, 293, 315-318 ЦПК України,

П Р О Ш У:

1. Встановити факт, що __________ (ПІБ заявника), ___ року народження, та (ПІБ померлого), ____ року народження, який помер ____ року, проживали однією сім'єю як жінка та чоловік без реєстрації шлюбу в період часу з ____ року до ____ року.

2. Викликати у судове засідання на розгляд справи свідків: _______ (ПІБ свідка 1), яка проживає за адресою_________________, та _______ (ПІБ свідка 2), який проживає за адресою ______________________.


Додатки:

Фотокопія паспорту та РНОКПП заявника;

Фотокопія свідоцтва про смерть;

Фотокопія договору купівлі-продажу будинку;

Довідка _________ (сілької, селищної, міської) ради;

Фотокопія поквартирної картки та картки прописки;

Фотокопія довідки про причину смерті;

Фотокопія фотокарток;

Фотокопія чеків та квитанцій;

Фотокопія заяви із додатками;

Квитанція про сплату судового збору.


____________ ____________ ______________

(дата) (підпис) (ПІБ)


Для додаткової інформації звертайтесь на https://rozluchennya.com


Зразок позовної заяви від 19.02.2021

_________________________________________

_________________________________________

(назва суду, адреса)

Заявник: ________________________

(ПІБ)

________________________________

(місце проживання (перебування), поштовий індекс)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта)

________________________________

(засоби зв’язку: телефон, електронна пошта)


Заінтересована особа:

________________________________

(місце проживання (перебування), поштовий індекс)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта)

________________________________

(засоби зв’язку: телефон, електронна пошта)


ЗАЯВА
про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу


Я, __________ (ПІБ заявника), проживала разом з ________ (ПІБ померлого) з _____ року як дружина та чоловік, шлюб між нами не був зареєстрований. Шлюб з померлим ми не реєстрували, оскільки в цьому не було потреби.

За час проживання однією сім`єю як чоловіка та дружини ми вели спільне господарство, мали спільний сімейний бюджет, займалися благоустроєм будинку: робили ремонт, купували меблі та інші предмети домашнього побуту; крім того всі свята проводили в колі рідних та друзів. Померлий спілкувався з моїми батьками та родичами, я їздила до його батьків, які проживають в місті _____, погостювати.

____ року _________ (ПІБ померлого) помер у місті ______ (причини та обставини смерті).

____ року ______ (ПІБ померлого) купив квартиру за адресою: ______________ (договір купівлі-продажу від ____ року додається). Квартира була куплена для нашого спільного проживання як сім”ї. З нами також проживала моя дочка від першого шлюбу (спільна дитина, дитина померлого)_________ (ПІБ дитини), ____ року народження.

Для прийняття спадщини, що залишися після смерті мого чоловіка _____ (ПІБ померлого), зокрема квартири, що знаходиться за адресою_______________, мені необхідно встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу.

Факт мого проживання з _________ (ПІБ померлого) як чоловіка та дружини підтверджується довідкою, виданою виконавчим комітетом _______ (сільської, селищної, міської) ради _____ району ______ області, про те, що (ПІБ померлого), _______ року народження, до дня смерті (___ дата смерті) проживав разом із співмешканкою (ПІБ заявника), ____ року народження, та дочкою співмешканки (спільної дитиною, дитиною померлого) _________, _____ року народження, за адресою: ____________. Проживали разом та вели спільне господарство.

Крім того, цей факт підтверджується адресою реєстрації мого місця проживання: _________________________ (згідно запису у моєму паспорті та запису у поквартирній картці), тобто адреса моєї реєстрації співпадає з адресою будинку, який купив померлий за договором купівлі-продажу від ____ року та в якому померлий також був зареєстрований.

За час нашого спільного проживання з _______ (ПІБ померлого) ми вели спільне господарство, робили ремонт в квартирі № __ по вул. _____ в місті ______, замінювали вікна та двері, встановлювали лічильники, купували меблі, побутову техніку, що підтверджується чеками, які збереглися у мене (копії чеків додаються). Також померлий оплачував комунальні послуги, що підтверджується квитанціями про оплату за газ, світло, інтернет.

Про наші відносини з померлим, як чоловіка та дружини свідчать фотокартки, на яких зображені ми з померлим, з родичами, у сімейному колі, з друзями та на сімейному відпочинку.

Також, факт нашого проживання з відповідачем як подружжя та ведення спільного господарства можуть підтвердити свідки, які проживають по сусідству: _______ (ПІБ двох свідків).


Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Відповідно до ч.2 ст.315 ЦПК України в судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначеного іншого порядку їх встановлення.

Аналогічна позиція викладена у п. 9 листа Вищого спеціалізованного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 року № 24-753/0/4-13. Так, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім`єю, постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, факту прийняття спадщини.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення факту проживання зі спадкодавцем однією сім`єю.

Згідно роз'яснень Верховного Суду України у листі «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 01.01.2012 року, доказами, які свідчать про факт проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу можуть бути: свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо). Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із "подружжя", свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності); заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що "подружжя" вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного; довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства.

Згідно з роз'ясненнями, викладеними у листі Верховного Суду України від 01.01.2012 року «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення», справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов: - факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; - встановлення факту не пов`язується з подальшим вирішенням спору про право; - заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; - чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів.

Конституційним Судом України у рішенні від 03.06.1999 р. за № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміну «член сім`ї») визначено таку обов'язкову ознаку члена сім`ї, як ведення спільного господарства.

Згідно вимог ч. 4 СК України сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Поняття сім`ї, сформульоване в цій статті, не містить такої обов`язкової ознаки сім`ї, як знаходження саме в зареєстрованому шлюбу. Сім`я розглядається як соціальний інститут і водночас як союз конкретних осіб. Сім`я є первинним та основним осередком суспільства. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки, що й є ознаками сім`ї.

Європейський суд з прав людини, надаючи власне визначення терміну «сімейне життя», вказує на те, що сімейне життя може існувати там, де між особами не існує жодних юридичних зв`язків. Так, у справі «Ельсхольц проти Німеччини» Суд визначив, що «поняття сім`ї (за статтею 8 ЄКПЛ) не обмежується стосунками на основі шлюбу і може охоплювати інші «сімейні» de facto зв`язки, коли сторони проживають разом поза шлюбом».

Зазначаю, оригінали наданих доказів знаходяться у позивача.

Враховуючи вищевикладене, те, що іншого порядку встановлення факту проживання однією сім'єю як чоловіка та жінки без шлюбу не існує, керуючись ст. ст. 15, 16 ЦК України, ст.ст. 4,5, 293, 315-318 ЦПК України,

П Р О Ш У:

1. Встановити факт, що __________ (ПІБ заявника), ___ року народження, та (ПІБ померлого), ____ року народження, який помер ____ року, проживали однією сім'єю як жінка та чоловік без реєстрації шлюбу в період часу з ____ року до ____ року.

2. Викликати у судове засідання на розгляд справи свідків: _______ (ПІБ свідка 1), яка проживає за адресою_________________, та _______ (ПІБ свідка 2), який проживає за адресою ______________________.


Додатки:

Фотокопія паспорту та РНОКПП заявника;

Фотокопія свідоцтва про смерть;

Фотокопія договору купівлі-продажу будинку;

Довідка _________ (сілької, селищної, міської) ради;

Фотокопія поквартирної картки та картки прописки;

Фотокопія довідки про причину смерті;

Фотокопія фотокарток;

Фотокопія чеків та квитанцій;

Фотокопія заяви із додатками;

Квитанція про сплату судового збору.


____________ ____________ ______________

(дата) (підпис) (ПІБ)


Для додаткової інформації звертайтесь на https://rozluchennya.com


Зразок позовної заяви від 19.02.2021

_________________________________________

_________________________________________

(назва суду, адреса)

Заявник: ________________________

(ПІБ)

________________________________

(місце проживання (перебування), поштовий індекс)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта)

________________________________

(засоби зв’язку: телефон, електронна пошта)


Заінтересована особа:

________________________________

(місце проживання (перебування), поштовий індекс)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта)

________________________________

(засоби зв’язку: телефон, електронна пошта)


ЗАЯВА
про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу


Я, __________ (ПІБ заявника), проживала разом з ________ (ПІБ померлого) з _____ року як дружина та чоловік, шлюб між нами не був зареєстрований. Шлюб з померлим ми не реєстрували, оскільки в цьому не було потреби.

За час проживання однією сім`єю як чоловіка та дружини ми вели спільне господарство, мали спільний сімейний бюджет, займалися благоустроєм будинку: робили ремонт, купували меблі та інші предмети домашнього побуту; крім того всі свята проводили в колі рідних та друзів. Померлий спілкувався з моїми батьками та родичами, я їздила до його батьків, які проживають в місті _____, погостювати.

____ року _________ (ПІБ померлого) помер у місті ______ (причини та обставини смерті).

____ року ______ (ПІБ померлого) купив квартиру за адресою: ______________ (договір купівлі-продажу від ____ року додається). Квартира була куплена для нашого спільного проживання як сім”ї. З нами також проживала моя дочка від першого шлюбу (спільна дитина, дитина померлого)_________ (ПІБ дитини), ____ року народження.

Для прийняття спадщини, що залишися після смерті мого чоловіка _____ (ПІБ померлого), зокрема квартири, що знаходиться за адресою_______________, мені необхідно встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу.

Факт мого проживання з _________ (ПІБ померлого) як чоловіка та дружини підтверджується довідкою, виданою виконавчим комітетом _______ (сільської, селищної, міської) ради _____ району ______ області, про те, що (ПІБ померлого), _______ року народження, до дня смерті (___ дата смерті) проживав разом із співмешканкою (ПІБ заявника), ____ року народження, та дочкою співмешканки (спільної дитиною, дитиною померлого) _________, _____ року народження, за адресою: ____________. Проживали разом та вели спільне господарство.

Крім того, цей факт підтверджується адресою реєстрації мого місця проживання: _________________________ (згідно запису у моєму паспорті та запису у поквартирній картці), тобто адреса моєї реєстрації співпадає з адресою будинку, який купив померлий за договором купівлі-продажу від ____ року та в якому померлий також був зареєстрований.

За час нашого спільного проживання з _______ (ПІБ померлого) ми вели спільне господарство, робили ремонт в квартирі № __ по вул. _____ в місті ______, замінювали вікна та двері, встановлювали лічильники, купували меблі, побутову техніку, що підтверджується чеками, які збереглися у мене (копії чеків додаються). Також померлий оплачував комунальні послуги, що підтверджується квитанціями про оплату за газ, світло, інтернет.

Про наші відносини з померлим, як чоловіка та дружини свідчать фотокартки, на яких зображені ми з померлим, з родичами, у сімейному колі, з друзями та на сімейному відпочинку.

Також, факт нашого проживання з відповідачем як подружжя та ведення спільного господарства можуть підтвердити свідки, які проживають по сусідству: _______ (ПІБ двох свідків).


Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Відповідно до ч.2 ст.315 ЦПК України в судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначеного іншого порядку їх встановлення.

Аналогічна позиція викладена у п. 9 листа Вищого спеціалізованного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 року № 24-753/0/4-13. Так, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім`єю, постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, факту прийняття спадщини.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення факту проживання зі спадкодавцем однією сім`єю.

Згідно роз'яснень Верховного Суду України у листі «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 01.01.2012 року, доказами, які свідчать про факт проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу можуть бути: свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо). Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із "подружжя", свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності); заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що "подружжя" вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного; довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства.

Згідно з роз'ясненнями, викладеними у листі Верховного Суду України від 01.01.2012 року «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення», справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов: - факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; - встановлення факту не пов`язується з подальшим вирішенням спору про право; - заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; - чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів.

Конституційним Судом України у рішенні від 03.06.1999 р. за № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміну «член сім`ї») визначено таку обов'язкову ознаку члена сім`ї, як ведення спільного господарства.

Згідно вимог ч. 4 СК України сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Поняття сім`ї, сформульоване в цій статті, не містить такої обов`язкової ознаки сім`ї, як знаходження саме в зареєстрованому шлюбу. Сім`я розглядається як соціальний інститут і водночас як союз конкретних осіб. Сім`я є первинним та основним осередком суспільства. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки, що й є ознаками сім`ї.

Європейський суд з прав людини, надаючи власне визначення терміну «сімейне життя», вказує на те, що сімейне життя може існувати там, де між особами не існує жодних юридичних зв`язків. Так, у справі «Ельсхольц проти Німеччини» Суд визначив, що «поняття сім`ї (за статтею 8 ЄКПЛ) не обмежується стосунками на основі шлюбу і може охоплювати інші «сімейні» de facto зв`язки, коли сторони проживають разом поза шлюбом».

Зазначаю, оригінали наданих доказів знаходяться у позивача.

Враховуючи вищевикладене, те, що іншого порядку встановлення факту проживання однією сім'єю як чоловіка та жінки без шлюбу не існує, керуючись ст. ст. 15, 16 ЦК України, ст.ст. 4,5, 293, 315-318 ЦПК України,

П Р О Ш У:

1. Встановити факт, що __________ (ПІБ заявника), ___ року народження, та (ПІБ померлого), ____ року народження, який помер ____ року, проживали однією сім'єю як жінка та чоловік без реєстрації шлюбу в період часу з ____ року до ____ року.

2. Викликати у судове засідання на розгляд справи свідків: _______ (ПІБ свідка 1), яка проживає за адресою_________________, та _______ (ПІБ свідка 2), який проживає за адресою ______________________.


Додатки:

Фотокопія паспорту та РНОКПП заявника;

Фотокопія свідоцтва про смерть;

Фотокопія договору купівлі-продажу будинку;

Довідка _________ (сілької, селищної, міської) ради;

Фотокопія поквартирної картки та картки прописки;

Фотокопія довідки про причину смерті;

Фотокопія фотокарток;

Фотокопія чеків та квитанцій;

Фотокопія заяви із додатками;

Квитанція про сплату судового збору.


____________ ____________ ______________

(дата) (підпис) (ПІБ)


Для додаткової інформації звертайтесь на https://rozluchennya.com


КОНСУЛЬТАЦІЯ АДВОКАТА ПО РОЗІРВАННЮ ШЛЮБУ

ПОТРІБНА ДОПОМОГА У РОЗІРВАННІ ШЛЮБУ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС!

КОНСУЛЬТАЦІЯ АДВОКАТА ПО РОЗІРВАННЮ ШЛЮБУ

ПОТРІБНА ДОПОМОГА У РОЗІРВАННІ ШЛЮБУ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС!

КОНСУЛЬТАЦІЯ АДВОКАТА ПО РОЗІРВАННЮ ШЛЮБУ

ПОТРІБНА ДОПОМОГА У РОЗІРВАННІ ШЛЮБУ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС!

CRM-форма з'явиться тут
CRM-форма з'явиться тут
CRM-форма з'явиться тут
реєстрація розірвання шлюбу

 • Коли розірвання шлюбу між громадянами України реєструється за кордоном? 
 • Процедура реєстрації розірвання шлюбу 
 • Які документи потрібні для реєстрації розірвання шлюбу за кордоном? 

читати далі...

встановлення режиму окремого

проживання

 • Що таке режим окремого проживання подружжя? У яких випадках встановлюється режим окремого проживання? 
 • Яке значення має режим окремого проживання подружжя? 
 • Судова практика у справа про встановлення режиму окремого проживання подружжя 

читати далі..

процес розлучення в суді

 • Вимоги, які можна заявляти при розлученні
 • Розлучення в суді без присутності одного з подружжя
 • Строк для примирення подружжя
 • Зразок заяви про розгляд справи за відсутності Позивача
читати далі...реєстрація розірвання шлюбу

 • Коли розірвання шлюбу між громадянами України реєструється за кордоном? 
 • Процедура реєстрації розірвання шлюбу 
 • Які документи потрібні для реєстрації розірвання шлюбу за кордоном? 

читати далі...

встановлення режиму окремого

проживання

 • Що таке режим окремого проживання подружжя? У яких випадках встановлюється режим окремого проживання? 
 • Яке значення має режим окремого проживання подружжя? 
 • Судова практика у справа про встановлення режиму окремого проживання подружжя 

читати далі..

процес розлучення в суді

 • Вимоги, які можна заявляти при розлученні
 • Розлучення в суді без присутності одного з подружжя
 • Строк для примирення подружжя
 • Зразок заяви про розгляд справи за відсутності Позивача
читати далі...реєстрація розірвання шлюбу

 • Коли розірвання шлюбу між громадянами України реєструється за кордоном? 
 • Процедура реєстрації розірвання шлюбу 
 • Які документи потрібні для реєстрації розірвання шлюбу за кордоном? 

читати далі...

встановлення режиму окремого

проживання

 • Що таке режим окремого проживання подружжя? У яких випадках встановлюється режим окремого проживання? 
 • Яке значення має режим окремого проживання подружжя? 
 • Судова практика у справа про встановлення режиму окремого проживання подружжя 

читати далі..

процес розлучення в суді

 • Вимоги, які можна заявляти при розлученні
 • Розлучення в суді без присутності одного з подружжя
 • Строк для примирення подружжя
 • Зразок заяви про розгляд справи за відсутності Позивача
читати далі...Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Детальніше Зрозуміло
Cookies